Kontakt
+45 21782413

Markdrift

Beskrivelse af ejendommen og arealanvendelse:

Ejendommen består af følgende matrikelnumre med den anførte størrelse:

Matrikel nr. Areal m2
20a Hovedparcel 196.025
20h Vandledn. Øst 1.528
20i Vandledn. Vest 1.301
20z Mark, øst, nord f. vandledning 39.134
20æ Mark, vest, vest f. vandledning 15.904
20ø Mark, øst, syd f. vandledning 8.202
I alt 262.094

Det svarer til 26,2 ha. eller 47,5 tdr. land.

Ud af dette areal anvendes 20,2 ha. til almindelig markdrift med korn, markfrø, raps m.m. Arealet er bort- forpagtet og drives altså ikke af undertegnede.

 Af de resterende 6 ha. anvendes ca. 2,5 ha til juletræer. Resten er vej, gårdsplads, anden beplantning og  plads i og omkring juletræerne.