Kontakt
+45 21782413

Årets gang i juletræsproduktionen

Januar

Der skal ryddes op i plantagen. Alle træer, som ikke kan blive til salgbare træer i indeværende år eller senere fældes. Det kan være skæve træer, træer uden top eller træer, som vil være for store til næste jul. Der kan også være efterladt lange stubbe ved fæld selv. De skæres også væk.

Februar

Afhængig af vejret kan ovennævnte måske først lade sig gøre nu. Når oprydningen er overstået lejes en flishugger og de fældede træer laves til flis, som spredes ud mellem træerne og på gangene i arealet.

Marts

Træerne gås nøje igennem – træ for træ – og beskæres med det formål at få så velformede og harmoniske træer som mulig. Dvs. at skæve grene klippes af og træer, som er ved at blive for brede trimmes.

Mange steder har juletræsproduktionen problemer med en særlig svamp, neonectrica, som kan slå træerne ihjel. Svampen starter i spidserne af grene og viser sig ved at sortfarve spidserne. Sådanne sorte spidser skal klippes af.

Træer på ca. 1 meters højde stabklippes. Dvs. at grenene fjernes på de nederste 10-20 af stammen. Formålet er, at der kan gødes og renholdes ind til stammen samt, at man skal kunne komme ind til stammen, når træerne skal fældes.

April

Ovennævnte strækker sig hyppigt ind i april

I slutningen af april gødskes træerne med ca. halvdelen af den tilladte fosfor- og kvælstofmængde. Træerne skal have noget ”at leve af” for at holde en stabil vækst.

Maj

Når det første ukrudt er spiret frem sprøjtes der med et ukrudtsmiddel, som dels dræber det fremspirede og samtidig forhindrer yderligere fremspiring i en periode frem.

Der sættes topbeskyttelse på træerne. Dvs. en tøjklemme med en pind i fjederens øje. Dette hjælper til at beskytte de nye toppe i at blive ødelagt af fugle, som sætter sig i dem. På høje træer sættes en bambuspind, som fastgøres med poselukkere.

Der holdes næsten dagligt øje med, om træerne får lus. Der er tale om to specialiserede lusearter – alm. ædelgranlus og stor ædelgranlus. De kan fuldstændig ødelægge et træ, og derfor sprøjtes der i givet fald med et kemisk middel mod lus. Der kan også være mider – galmider – i træerne. I så fald sprøjtes der også med svovl i samme ombæring.

Desuden sprøjtes med flydende gødninger af ”mikronæringsstoffer” afhængig af vejret og resultatet af de seneste nåleanalyser. Der kan være tale om kobber, magnesium, mangan og bor.

Juni

I anden uge af juni kommer de nye skud på træerne. Både topskud og sideskud. Skuddene er bløde og følsomme. Hvis de bliver berørt kan de falde af. Derfor må der ikke være stort ukrudt mellem træerne og topskuddet skal være beskyttet mod, at fugle sætter sig i det.

Der foretages topskudsregulering med et vækstreguleringsmiddel. Topskuddene må ikke blive for lange, så bliver der for stor afstand mellem grenkransene, dvs. at træet bliver for åbent.

Juli

I juli måned er normalt ikke opgaver, der skal udføres. Det kan dog være nødvendigt igen at foretage ukrudtsbekæmpelse. Det sker i så fald med glyfosat, dvs. Round-up.

August

Ved udsigt til nedbør udbringes den sidste del af gødningen. Særligt til de træer, der skal blive til juletræer i året. Målet er, at træerne skal få en mørk grøn farve.

September

Der foretages en grundig ukrudtsbekæmpelse med glyfosat/Round-up.

Ultimo september eller primo oktober genplantes der efter fældning op til jul sidste år. dvs., at der plantes et nyt træ tæt på stubben efter det fældede.

Oktober

Der holdes øje med lus og sprøjtes mod dem, hvis der er større forekomster. Der må ikke være sådanne, der overvintrer.

November

Fra midten af november begynder salget af juletræer. I første omgang nogle til institutioner m.m., som gerne vil have et træ stående udenfor. Siden ønsker også private at få et træ, som kan udenfor med fx lyskæder indtil jul.

December

Den rigtigt travle måned! Særligt i weekenderne.