Kontakt
+45 21782413

Hvorfor juletræer?

Fordi vi ligger bekvemt for rigtig mange mennesker, som nemt kan hente et juletræ hos os.

Juletræer kræver investeringer og giver meget arbejde. Der går omkring 8 år fra de plantes, og til man kan fælde et pænt stort træ! Men de giver stadig en bedre indtægt end almindelig markdrift – også i kraft det meget arbejde, der udføres på dem.

Hvordan?

Træerne er dyrket konventionelt, dvs. med traditionel plantebeskyttelse vha. sprøjtning.

Træerne bliver passet med tilklipning om vinteren, så de ikke bliver for brede. Desuden behandles topskud i begyndelsen af juni, så de ikke bliver for lange. Derved sikres harmoniske træer både i bredde og højde.

Træerne bliver plantet med spade. Vi har plads til ca. 16.000 træer. Der er efterhånden (2020) plantet to til tre gange samme sted.

Sprøjtebevis, miljøgodkendelse, sprøjtejournal

Kemisk ukrudtsbekæmpelse kræver, at man har en uddannelse i at sprøjte – et sprøjtebevis. Der er offentlig kontrol med anvendelsen af sprøjtemidler og man skal føre en sprøjtejournal. Dvs. registrere, hvornår, hvor, med hvad og hvor meget, man sprøjter. Dette er selvfølgelig alt sammen opfyldt.

Gødskning

Hvis grantræer skal få den rigtige, pænt grønne farve, så er det nødvendigt at gødske. Her på stedet anvendes mest ren kvælstofgødning, fordi jorden i forvejen har et meget højt indhold af fosfor, kalium, kalcium og magnesium. Dette konstateres ved at tage jordprøver og nåleprøver af træerne til analyse for disse næringsstoffer. På den måde sikres, at der kun tilføres det, der er nødvendigt for træerne.

Man må tilføre op til 90 kg ren kvælstof pr. ha til juletræer, og der er også begrænsning på fosfortildeling. Begrænsningerne har i tilfældet ingen betydning. Træerne kan udmærket få den mørkegrønne farve, som juletræer helst skal have, med mindre end den maksimale tildeling. Men om farven helt rammes, er aldrig sikkert, for det afhænger særligt af, hvor meget det regner! Man skal indberette sin planlægning af gødningsforbrug samt et gødningsregnskab over det faktiske forbrug.